Przez zmysły do harmonii wewnętrznej, zdrowia i urody

Zapraszam, Fabian Bobrowski

Logotypy UE PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Uruchomienie gabinetu terapii naturalnej «Ciało Umysł Duch» w miejscowości Barlinek”, mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu innowacyjnych usług gabinetu terapii naturalnej dla mieszkańców regionu LGD oraz turystów w gminie Barlinek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20.

Najnowsze na blogu

Więcej na blogu