Supertronic – Zmierzę Twoje zdrowie

Sposób badania diagnostycznego metodą Volla został opracowany w latach 50-tych XX w. przez dr. Reinholda Volla. Po wielu latach doświadczeń stworzył on terapeutyczną metodę elektroakupunktury.
W 1966 r. za opracowanie tej metody dr Reinhold Voll został uhonorowany złotym medalem przez papieża Pawła VI, a w 1974 roku – medalem Gufalanda.

Dzięki elektroakupunkturze EAV można nie tylko rozpoznać określone objawy chorobowe, lecz również ustalić ich przyczyny i wybrać najlepszą formę terapii. Metoda ta pozwala wykryć choroby lub skłonności do nich zanim ujawni się ich pełny obraz kliniczny.

Urządzenie Supertronic
Urządzenie Supertronic

Diagnozowanie urządzeniem Supertronic jest metodą nieinwazyjną. Polega na pomiarze potencjałów energetycznych punktów powiązanych z odpowiednimi tkankami lub narządami. Nie jest to diagnoza lekarska, ale określenie funkcjonowania i wzajemnych relacji organów.

Czym jest Supertronic

Supertronic to urządzenie elektroniczne, które za pośrednictwem mierzenia oporu elektrycznego w skórze (dokładnie zdefiniowanych punktach akupunkturowych) sprawdza stan energetyczny meridianu narządu bądź wprost narządu lub jego tkanki. Mówiąc prościej: sprawdza w jaki sposób centra autonomiczne w mózgu i w rdzeniu kręgowym kierują pracą poszczególnych narządów i ich tkanek.

Największe znaczenie ma w profilaktyce zdrowia, kiedy regeneracja jest najskuteczniejsza i kiedy z powodzeniem można usunąć przyczynę zaburzenia funkcjonowania narządu.
Poprzez zmierzenie wartości odpowiednich punktów, a następnie przeanalizowanie ich, można stosunkowo dokładnie ustalić źródło ewentualnych problemów.
Po takiej analizie można bezpośrednio przetestować konkretny preparat lub połączenie produktów, które pomogą w odnowieniu funkcjonowania narządu – w jego regeneracji.

Metoda pomiaru aparatem Supertronic przeznaczona jest do odkrywania problemów funkcjonowania, czym różni się od diagnozy lekarskiej, która wykrywa zaburzenia organiczne i zmiany anatomiczne. Nie można więc zamienić diagnozy lekarskiej z diagnozą urządzeniem Supertronic. Uzupełnia ona jednak z powodzeniem klasyczną diagnozę lekarską i jest działająca z sukcesem alternatywą w trosce o zdrowie.

Czy medycyna klasyczna i niekonwencjonalna są sprzeczne, czy się uzupełniają?

Medycyna klasyczna i niekonwencjonalna nie konkurują ze sobą, nie są w żadnym konflikcie. Różne kąty spojrzenia rozszerzają możliwości zarówno diagnostyki choroby, jak i leczenia. Ich równoczesne stosowanie jest dla zbadanego człowieka idealne, ponieważ umożliwia ze zwiększoną skutecznością sprawdzenie przyczyny patologii, a także zaproponuje leczenie szyte na miarę.

Kiedy badanie aparatem Supertronic jest najbardziej przydatne?

Największa korzyść tej metody tkwi w profilaktyce oraz tam, gdzie medycyna klasyczna nie odkrywa przyczyny choroby lub nie zna środków do jej wyleczenia.

W praktyce chodzi tu o obciążenia genetyczne (najczęściej choroby nowotworowe, choroby sercowo-naczyniowe, stawowe itd.), gdzie aktywne środki profilaktyczne mogą przeszkodzić lub przynajmniej oddalić rozpoczęcie i ciężar choroby.
Następnie: problemy przewlekłe, gdzie skuteczność leczenia klasycznego często spada, i odwrotnie – zwiększa się częstotliwość i ciężar działania niepożądanego leków.
Z dużą korzyścią wypada badanie u alergików, zarówno na alergeny „klasyczne”, jak i na pokarmowe.

Dodaj komentarz